معنی کلمه پتو مسافرتی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پتو به انگلیسی in اکتبر 3, 2019

معنی کلمه پتو مسافرتی به انگلیسی می شود Travel blankets

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *