معنی کلمه پتو تک نفره به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پتو به انگلیسی in اکتبر 3, 2019

معنی کلمه پتو تک نفره به انگلیسی می شود Single blankets

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *